خرید و دانلود*دانلود رایگان تحقیق آزمایشگاه تکنولوژی مخابرات*

|yli50464448
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع دانلود رایگان تحقیق آزمایشگاه تکنولوژی مخابراتقابل مشاهده می باشد

نام فایل : آزمایشگاه تکنولوژی مخابرات


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 27


حجم : 2 مگابایتبنام خدا
دانشجو :
فخرالدین تیموری
استاد :
مهندس حمیدی
آزمایشگاه تکنولوژی مخابرات
Muxabırat Teknolojısının Azmayışqahı
فیلتر( پالایه ) FILTER:

ابزاری برای جداکردن بخشی از طیف فرکانسی یک سیگنال است .فیلترها را ازجهات مختلف طبقه بندی می کنند . مثلا ازیک جهت فیلترها را به دو دسته اکتیو وپسیوطبقه بندی می کنند . ازجهت طیف فرکانسی عبوری نیزفیلترها را بصورت زیر طبقه بندی می کنند.
فیلترهای پایین گذر
فیلترهای بالا گذر
فیلترهای میان گذر
فیلترهای میان نگذر
طیف فرکانسی عبوری آنها به صورت زیر می باشند .
طیف های فرکانسی فوق درعمل قابل دسترسی به صورت فوق نمی باشند وفیلترهای واقعی نمی توانند دارای طیف هایی مثل بالا باشند. آنها به صورت ایده ال موجودند درعمل تیزی منحنی ها مثل بالا نیست و دارای انحنا است . درساختن فیلترها المانهای اکتیویا پسیو ممکن است استفاده شود . درالمانهای پسیو مجموع تعداد خازن وسلف را مرتبه فیلتر می گویند وهرچه بیشتر باشد به مدل ایده ال نزدیکتر است .
اعوجاج یک سیگنال عبارتست از تغییر شکل سیگنال بدلیل محدود بودن یا ثابت نبودن طیف فرکانسی یا خطی نبودن طیف فاز. فيلترها بر اساس تعداد سلف و خازن درجه ي آنها مشخص مي شود .
رفتار فیلترها درمقابل پالس:

مولفه های فرکانس بالا حذف می شوند ولی فرکانسهای پایین باقی می مانند. هرچه پالس باریکتر باشد درتابع SYNC درحوزه فرکانس بزرگتر می شود.
هرچه عرض پالس کمترباشد پهنای باند سیستم باید بزرگتر باشد.
تابع تبدیل برای یک سیستم بدون اعوجاج فقط شامل K برابر شدن یعنی تقویت شدن یا تضعیف شدن و جابجایی زمان ( تاخیرزمانی ) می باشد. یک سیستم بدون اعوجاج تمام مولفه های فرکانسی ورودی را به یک نسبت تضعیف یا تقویت می کند.
فقط کافی است درمحدوده فرکانسی مورد نظر رابطه خطی داشته باشیم و نه درهمه فرکانسها.
برای عبور پاسهای مستطیلی ازفیلتر بدون اعوجاج باید داشته باشیم BF>>1/τmin ویا حداقل Bf>1/2τmin
( Bf پهنای باند فیلتر و τ عرض پالس است )

فیلتردیجیتال :

بااستفاده ازیک میکروپروسسور، محاسبات را انجام می دهد.( حل عددی توسط میکروپروسسور)
درآزمایشهایی که قرار است انجام دهیم هدف آشنایی با فیلترها وبررسی رفتار فیلترها درمقابل پالسهای مستطیلی ( دیجیتال ) است .
فیلترپا یین گذ ر :
فیلتری که فرکانسهای ازصفر تا یک فرکانس مشخص را عبور داده وفرکانسهای بالاتر ازآن فرکانس را عبور ندهد را میان گذرمی گویند . برای تعیین آن فرکانس مشخص که فرکانس قطع نامیده می شود ازشرط 3DB استفاده می کنیم یعنی فرکانسی را که درآن افت سیگنال به اندازه 3DB می شود را به عنوان فرکانس قطع درنظر می گیریم دراین نقطه دامنه سیگنال به اندازه یک برروی رادیکال دومقداردامنه اولیه می رسد به هرحال به منظور آزمایش فیلتر پایین گذر مدارزیر می بندیم . فركانس قطع بالا در فيلتر پايين گذر مهم است.
ورودي را Sin ي در نظر مي گيريم و ورودي ها همه ACهستندپروب دوم خروجي را نشان مي دهد و فقط فركانش ورودي را تغيير مي دهيم و دامنه را تنظيم ميكنيم.
نسبت Vو فركانش ورودي ثابت است و اين نسبت را طوري محاسبه مي كنيم كه دامنه به صفر برسد.
مثال : A=3


فیلتر بالا گذر:
فیلتری است که به فرکانسهای کمترازیک فرکانس معین اجازه عبور نمی دهد اما ازآن فرکانس به بالا را اجازه عبور می دهد دراینجا همانند مورد فیلتر پایین گذربرای تایین فرکانس محدوده ازقاعده 3DB استفاده می شود. برای آزمایش این نوع فیلتر ازمداری به شکل زیر استفاده
می کنیم .
مدار زير يك مدار بالا گذر است(درجه 1):
فركانس هاي پايين از سلف عبور مي كند و فركانس هاي بالا عبور نمي كند.
فیلترمیان گذ ر:
فیلتری است که محدوده فرکانسی بین دوفرکانس قطع بالا وپایین را ازخود عبور می دهد وخارج ازاین محدوده را عبور نمی دهد. پهنای باند این فیلتر 21Khz است که ازمحدوده fl=1.7KHz تا fh=22.7KHz را شامل
می شود.
Fo: فركانس مركزي
∆f: پهناي باند
:Q ضريب كيفيت


time/div * تعداد خانه هاي افقي T=
volts/div * تعداد خانه هاي عمودي F=
T=1/F
مدارمشتق گیر:
عناصر RC وRL و RLC درمدارباعث تغییر شکل سیگنال می شوند . اگراین تغییرات مطلوب باشد عمل را تغییر شکل سیگنال یا تغییرشکل پالس می نامند . درصورتیکه تغییرات ناشی ازاین عناصر ، نامطلوب باشد آن را اعوجاج می نامند. اثراین مدارها رابرروی سیگنال ورودی بامقایسه خروجی نسبت به ورودی بررسی نمود.
ازاین مداربرای تولید پالسهای سوزنی که دربسیاری ازمدارات مخابراتی ازجمله نمونه برداری و پالس ساعت کاربرد دارد ، استفاده می شود.
درفرکانس :1MHZ
همانگونه که مشاهده می کنید درفرکانس بالایی مثل 1MHZ پالس توسط مدارتغییرشکل پیدا نمی کند . چون مدار مشتق گیریک فیلتر بالاگذراست لذا فرکانسهای بالا را بدون اعوجاج عبور می دهد وبرای فرکانسهای بالا مثل اتصال کوتاه عمل می کند.امافرکانسهای پایین را تاحدود زیادی مستهلک می کند چون با توجه به رابطه مقاومت ظاهری خازن ، هرچه فرکانس پایین باشد امپدانس خازن بالا است .
شکل موجهای دوسر خازن دردو حالت فرکانس پایین وبالای مربوط به آزمایشهای فوق:
درفرکانس f=25Hz
....مطالب دیگر:
📒خانه طباطبایی📒تمیز کردن نمای ساختمان📒دانلود GreenCloud Printer Pro v7.8.0.0 - نرم افزار صرفه جویی جوهر پرینتر📒بهترین تحقیق آشنایی با معماری جهان📒بهترین تحقیق نما ساختمان📒بناهای معروف مصر📒رم کولهاس📒معماری مسجد کبود تبریز📒بهترین تحقیق درمورد معماری فولدینگ📒دانلود بهترین تحقیق درمورد معماری سبز📒تحقیق کامل در مورد معماری ساسانی📒ترکیب بار طراحی سازه های بتنی📒ترکیب بارهای طراحی سازه های فولادی📒عکسهای حرم امام رضا ع ( از قدیم تا حال )📒دانلود تحقیق در مورد معماری اشکانی📒تحقیق کامل معماری اسلامی📒دانلود تحقیق معماری ژاپن📒دانلود تحقیق کامل معماری هند📒دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان📒پایداری شیروانی ها📒دانلود تحقیق معماری اصفهان📒دانلود تحقیق بناهای یونان📒سدسازی تا قبل از هخامنشیان📒دانلود تحقیق سد بتنی کوبیده غلطکی📒دانلود تحقیق سبک گوتیک