خرید و دانلود*مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی*

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی, تکنولوژی تولید ماکارونی,تحقیق تکنولوژی تولید ماکارونی|yli50464448
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع مقاله تکنولوژی تولید ماکارونیقابل مشاهده می باشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه و تارتخچه ............................. 1

فصل اول

1-1- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی .. 4

2-1- بخش دوم : انواع ماکارونی ............... 10

3-1- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی. 18

4-1- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانة بازدید شده 20

فصل دوم

2-1- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده ....... 24

فصل سوم

1-3- بخش اول : ساخت ماکارونی................. 37

1-1-3- روشهای ساخت انواع ماکارونی ............ 38

الف: روش غیر پیوسته ...................... 40

ب: روش پیوسته ............................ 41

2-3- بخش دوم:‌ انتقال دهنده .................. 42

الف: انتقال دهنده‌های افقی ................... 43

ب: انتقال دهنده‌های عمودی .................... 43

عنوان صفحه

ج: انتقال دهنده‌های بادی ..................... 43

فصل چهارم :

1-4- بخش اول : خشک کردن ..................... 46

الف) خشک کردن اولیه ......................... 48

ب) خشک کردن میانی ........................... 49

ج) خشک کردن نهایی ........................... 49

2-4- بخش دوم : یک دیاگرام خشک کردن موفقیت آمیز 53

3-4- بخش سوم : منحنی خشک کردن و نمودار آن ... 55

فصل پنجم

1-5- گرمخانه‌های ماکارونی .................... 59

فصل ششم:

بخش اول : بسته‌بندی توسط کارگر و بسته‌بندی اتوماتیک 63

بخش دوم : ویژگی‌های بسته‌بندی مطابق استاندارد . 64

فصل هفتم

1-7- بخش اول : نگهداری و انبار کردن محصول ... 67

فصل هشتم

1-8- بخش اول : بهداشت کارخانه ............... 70

عنوان صفحه

الف) رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید ..... 70

ب) رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار 71

ج) نظافت قسمتهای مختلف انبار ................ 71

فصل نهم :

1-9: بخش اول آزمایش شیمی .................... 75

الف) تعیین pH ماکارونی ...................... 75

ب) آزمایش پخت و آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب 75

ج) آزمایش رطوبت ............................. 76

2-9- بخش دوم : طرز تهیه محیط‌های کشت ......... 77

الف) طریقه کشت پلیت کنت آگار ................ 77

ب) دستور تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ ...... 78

پ) تهیه محیط کشت سوبرودکستروز آگار .......... 79

ت) طریقه کشت و شمارش آزمونهای میکروبی ....... 81

ث) تهیه محیط کشت باسیلوس سرئوس .............. 82

ج) طریق کشت کپک.............................. 83

3-9- بخش سوم : آزمون کنترل کیفی مواد اولیه .. 83

4-9- بخش چهارم: کنترل کیفیت فرآورده‌های نهایی 88

عنوان صفحه

فصل دهم:

1-10- بخش اول : استاندارد ویژگی‌های ماکارونی .. 97

فصل یازدهم:

بخش اول : بحث و نتیجه‌گیری .................. 112

بخش دوم: پیشنهادات ......................... 113

بخش سوم: مقاله

بخش چهارم: منابع


مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت مسجد و مدرسه آقا بزرگ🔍پاورپوینت صفر تا صد فناوری نانو تکنولوژی🔍پاورپوینت طراحان چگونه می اندیشند- ابهام زدایی از فرایند طراحی🔍پاورپوینت بسته بندی اسپتیک، فعال و هوشمند🔍پاورپوینت کاربردهای منطق فازی در هوش مصنوعی🔍پاورپوینت صفر تا صد انواع روشهای جوشکاری🔍پاورپوینت رشد و توسعه و مراحل تکامل مفهوم توسعه اقتصادی🔍پاورپوینت صفر تا صد افزودنی های غذایی (Food Additives)🔍پاورپوینت صفر تا صد بازاریابی و مدیریت بازار🔍پاورپوینت صفر تا صد شبکه های اجتماعی🔍نمونه پرسشنامه مدیریت امور شهری🔍نمونه پرسشنامه رضایت شهروندان از فضای سبز🔍نمونه پرسشنامه ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شهری🔍پاورپوینت مطالعه کریستالوگرافی - فناوری نانو🔍پاورپوینت معرفی ابزارهای مانیتورینگ، بهینه سازی و مقایسه پایگاه های داده🔍پژوهش مکتب ساختارگرایی در مطالعات شهری🔍نقشه اتوکد طرح تفصیلی شهر ایلام🔍فایل فلش تبلت چینی Sunstech مدل TAB917QC🔍پاورپوینت صفر تا صد سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS🔍لایه جی آی اس (شیپ فایل) جدیدترین تقسیمات سیاسی کشور🔍نمونه پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری غذا در شهر🔍نقشه اتوکد شهرکرد🔍پاورپوینت وب کاوی (Web Mining)🔍پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم wifi🔍فایل اکسل جمعیت و مساحت و تراکم مناطق 22 گانه تهران